D•; Dit is Schijnheilig :•D

Schijnheilig is een rondzwervend collectief dat zich inzet om ongebruikte ruimtes te betrekken en te veranderen in creatieve, vrij toegankelijke en non-commerciële ontmoetingsplaatsen waar onder andere beeldende kunst, muziek, theater, poëzie, lezingen en alles daartussen en buitenom samenkomen.

Kraken & Hergebruik

Kraken is onlosmakelijk verbonden met de geschiedenis en ontwikkeling van Schijnheilig. Schijnheilig ziet kraken als een politieke act waarmee een signaal wordt afgegeven dat er misstanden zijn op het gebied van woningnood en leegstand. Tegelijkertijd willen we laten zien dat je iets positiefs kan doen met lege verkrottende panden in de stad. Meer dan dat is kraken voor Schijnheilig ook onderdeel van een houding waarbij niet automatisch de status quo wordt geaccepeerd (ten opzichte autoriteiten, commerciële organisatievormen  en de ontwikkeling van de stad).

Waar vind je ons?

De laatste vaste plek Schijnheilig was een voormalig schoolgebouw aan de Passeerdersgracht 23BG in het hart van de Amsterdamse ‘entertainment area’. Het (niet) lang(er) leegstaande pand werd voorzien van een podiumzaal, een expositieruimte en een debat/filmzaal. Het pand groeide uit tot een broeiende ontmoetingsplek voor zowel artistiek, wetenschappelijk als politiek geëngageerde mensen. Het werd op 5 juli 2011 met harde hand ontruimd.

Momenteel is Schijnheilig op meerdere plekken actief. Eens per week organiseert Schijnheilig de ‘Activistische Salon’ in de Vondelbunker, Vondelpark 8a.

Samenwerking

Schijnheilig wil open en wederzijds samenwerkingsverbanden aangaan. De plekken die we invullen fungeren ook als werk- en ontmoetingsplaatsen. Beeldend kunstenaars die komen exposeren worden bijvoorbeeld tijdens de expositie tijdelijk medegaleriehouders. Openingstijden zijn flexibel.

Hoe werken we?
  • Activiteiten zijn gratis en publiek toegankelijk. De enige uitzondering geldt voor benefieten waarbij om vrijwillige donaties kan worden gevraagd.
  • Onze crew werkt op volledige vrijwillige basis. Wij stimuleren projecten van organisaties die op een soortgelijke manier functioneren. In principe geeft Schijnheilig de voorkeur aan activiteiten die het afkunnen zonder grote sponsors, los van alle goede intenties van de organisatoren. Zoals hierboven reeds aangegeven wil Schijnheilig op non-commerciële basis werken, omdat al genoeg andere plekken dat niet doen.
  • Als je met ons een project wilt organiseren waarvoor je subsidie ontvangt, gesponsord wordt, ofwel in opdracht werkt, gelden aanvullende voorwaarden. Alle eisen van de geldschieter die betrekking hebben op het gebruik van onze ruimte of de daar aan grenzende omgeving, dienen met ons schriftelijk overlegd te worden. Sponsormateriaal wordt niet op prijs gesteld.
  • De mensen van Schijnheilig vinden het leuk om in contact te komen en te blijven met leuke organisaties en projecten die bij ons terecht komen. Om die insteek te kunnen behouden, kunnen we helaas niet alle projecten ruimte bieden.