Rechtszaak gaat niet door – ontruiming van de baan

De ontruiming van Schijnheilig aan de Passeerdersgracht is voorlopig van de baan. De Officier van Justitie heeft, op advies van de landsadvocaat, de aanklacht van huisvredebreuk tegen de krakers van De Hallen en Schijnheilig ingetrokken. De rechtszaak van vrijdag zal dan ook niet doorgaan. Wat wel doorgaat is de programmering van Schijnheilig, zo kun je vanavond naar Weerzin en morgen opent de expositie Cleaving (met live muziek van Tramelant!). Komt Allen!

Persbericht:

Officier van Justitie deinst terug in kraakzaken Schijnheilig en De Hallen

Amsterdam, 20 mei 2010

De Officier van Justitie heeft de aanklacht van lokaalvredebreuk tegen de krakers van Schijnheilig en De Hallen ingetrokken. Dit is gebeurd op advies van de landsadvocaat, nadat de krakers de Staat hadden gedagvaard en met hun advocaat Rahul Uppal een ijzersterk verweer met veel tegenbewijs hadden aangevoerd. Volgens de krakers is dit het bewijs dat de Officier van Justitie gewoon maar probeerde een vonnis te forceren over de ontruimingsbevoegdheden bij kraken op grond van lokaalvredebreuk, maar in feite geen poot had om op te staan. Daarnaast heeft de Officier van Justitie waarschijnlijk ingezien dat de krakers toch te veel politieke steun hadden om ontruimd te worden. Zowel Schijnheilig als De Hallen zijn kraakprojecten die laten zien dat er in Amsterdam weinig steun is voor een kraakverbod: ze leveren kritiek op de leegstand, scheppen ruimte voor maatschappelijke en culturele initiatieven, en krijgen steun krijgen van de buurt en de lokale politiek.

Schijnheilig is blij dat ze weer verder kunnen gaan met de inhoudelijke programmering, maar heeft toch gemengde gevoelens. “Liever hadden we de rechter horen oordelen dat een ontruiming inbreuk doet op een grondrecht – huisvrede – en dat de Officier van Justitie dat niet zomaar kan doen zonder een gerechtelijk vonnis”. Daarnaast vindt Schijnheilig de OvJ een draaikont en stelt dat justitie aan geloofwaardigheid heeft ingeboet. In januari stelde de OvJ dat de kraak aan de Passeerdersgracht een legale kraak was. Drie maanden later werd het opeens ‘lokaalvredebreuk’ terwijl er niets aan de feitelijke situatie was veranderd. “Dit is al de tweede keer dat de Officier van Justitie 180 graden draait, wie garandeert ons dat we over 4 weken niet opnieuw hoeven te beginnen?”
De krakers van De Hallen zijn opgelucht dat ze zich weer met de inhoud kunnen bezig houden: “fijn dat ons nu weer gewoon bezig kunnen houden met het redden van dit rijksmonument in plaats van onzinnige procedures tegen de staat”.

De krakers zien in de ontwikkeling een bevestiging van het standpunt dat de beslissing over het wel of niet ontruimen van kraakpanden thuis hoort bij de civiele rechter en niet bij een Officier van Justitie. Wat de gevolgen zijn voor de verdere inperking van de rol van het OM voor het, louter op strafrecht gebaseerde, aangekondigde kraakverbod is nog niet duidelijk. Maar dat de wet, mocht hij door de Eerste Kamer worden aangenomen, het juridisch én politiek nog zwaar te verduren zal krijgen moge duidelijk zijn.