Schijnheilig bedreigd met ontruiming voor leegstand!

Schijnheilig wordt met ontruiming bedreigd. Wij zijn hierover zeer verbaasd. Teken de petitie.

Update 20 mei: Rechtszaak gaat niet door – ontruiming van de baan.

Bijna vier maanden na de kraak van een school aan de Passeerdersgracht (23BG) meldde de Officier van Justitie alsnog dat we ons schuldig zouden hebben gemaakt aan lokaalvredebreuk met mogelijke ontruiming tot gevolg. We geloofden onze oren niet. Immers, de politie heeft op 9 januari ter plekke leegstand en verwaarlozing geconstateerd, Officier van Justitie Otto van der Bijl stelde dat er geen sprake was van een overtreding van strafrechtelijke artikel 138 (lokaalvredebreuk). Ten slotte is ons bij monde van de burgemeester nogmaals bevestigd dat we huisvrede hadden gevestigd en er alleen ontruimd kon worden als de eigenaar, de Rijksgebouwendienst, een concreet plan zou hebben en een civiele procedure zou starten om zo een ontruimingsvonnis te halen.

Schijnheilig is een rondzwervend collectief dat zich inzet om ongebruikte ruimtes te betrekken en om te toveren tot creatieve, vrij toegankelijke en non-commerciële ontmoetingsplaatsen. De afgelopen 3 maanden hebben we exposities georganiseerd van fotografen en beeldende kunstenaars, optredens
van dichters en musici, lezingen van filmfreaks, workshops voor queers, en debatavonden met politici en activisten. Ook bestaande culturele organisaties weten Schijnheilig te vinden, van de Balie tot Felix Meritis, van de UvA tot Cinestud.

Schijnheilig heeft een kort geding aangespannen tegen de Staat der Nederlanden. Daarin eisen wij een verbod op het inzetten van dwangmiddelen door de Officier van Justitie. De eigenaar heeft geen plannen. In het geval van een ontruiming zal de ruimte leeg komen te staan.

We hebben jouw steun nodig om voor de vrijplaats te vechten. Schrijf een steunverklaring! Zeg het voort! Red Schijnheilig!

Meer informatie

De feiten

Drie maanden na de kraak van onze geliefde plek kregen wij het bericht binnen dat wij volgens Justitie ons schuldig zouden hebben gemaakt aan lokaalvredebreuk. Onze verbazing en boosheid hierover is groot, gezien de stand van zaken zoals hier boven aangegeven. Het is verbijsterend dat wij plotseling, zonder gedegen onderzoek door Justitie, waarbij ook buurtbewoners en andere betrokkenen bij het pand zijn gehoord, met terugwerkende verdacht worden gemaakt. Het enige ‘nieuwe materiaal’ dat na al deze maanden boven water is gekomen is een mondelinge verklaring van de directeur van anti-kraakbureau de Zwerfkei, de heer Backer. De Zwerfkei had ten tijde van de kraakactie een paar anti-krakers in een afzonderlijke gedeelte van het pand geplaatst. Deze volstrekt partijdige instantie doet een aantal beweringen die niet kloppen. Overigens geeft ook Backer zelf in zijn verklaring aan dat er op het moment van de kraak geen concrete plannen bestonden over het gebruik van het pand. Wat is er gebeurd? Waar is ineens onze huisvrede gebleven?
Een groot gedeelte van het schoolcomplex aan de Passeerdersgracht staat echter al jarenlang structureel leeg, niet alleen het gedeelte dat wij hebben gekraakt. De verkoopgeschiedenis is een schoolvoorbeeld van speculatie (voor uitleg zie hier). Door structureel onbruik heeft het pand inmiddels een slechte onderhoudsstaat.
De Rijksgebouwendienst is niet in staat gebleken een duurzame bestemming aan het pand te geven. Met enige tegenzin heef de dienst toegestaan dat de 14e Montessorischool een paar jaar enkele ruimtes als noodlokalen in gebruik heeft gehad. Hoewel het pand een maatschappelijke bestemming heeft, wil de Rijksgebouwendienst het samen met het HES-gebouw aan het Raamplein verkopen aan een commerciële partij. De voormalige stadsdeelraad heeft echter in haar laatste vergadering verklaard dat men de bestemming van de gekraakte school niet wil wijzigen. Het voorstel van de Rijksgebouwendienst komt er op neer dat wij ontruimd zouden moeten worden om plaats te maken voor anti-krakers, die tegen een ‘oppasprijs’ van 175 euro per maand een ruimte zouden gebruiken. Het is kennelijk een voorbeeld van maatschappelijk verantwoord leegstandsbeheer. Overigens hebben vrijwel alle anti-krakers die zich nu in het pand bevinden, pas na onze kraak een atelier gekregen. Ze hebben hun plek dus aan ons te danken!

De rechtszaak

Schijnheilig heeft een kort geding aangespannen tegen de Staat der Nederlanden. Daarin eisen wij een verbod op het inzetten van dwangmiddelen door de Officier van Justitie. Dit omdat wij onschuldig zijn, bovendien is onze advocaat Rahul Uppal er tevens van overtuigd dat het inzetten van de sterke arm om ons te ontruimen op basis van strafrecht, niet langer mogelijk is omdat wij huisrecht hebben. Dit blijkt uit recente jurisprudentie van de Hoge Raad.

De rechtszaak zal plaatsvinden op 21 mei om 10:30 uur. We houden jullie op de hoogte.

Steun Schijnheilig!

Mocht je persoonlijke steunverklaringen willen afleggen neem dan contact met ons op per mail. Wij zijn niet bereid te vertrekken voor anti-kraak!