30 jaar Krisis: Songs of philosophy, 01-10-10 19:30

Dit jaar viert Krisis haar dertigjarige bestaan als kritisch en empirisch, eigenzinnig en actueel tijdschrift voor filosofie. Op vrijdag 1 oktober organiseert de redactie een avond waar acht filosofen en wetenschappers zullen spreken over muziek in de breedste zin van het woord, onder de titel: ‘Songs of philosophy – waarover men niet spreken kan, moet men zingen’.

‘Te midden van het wijsgerige kabaal, de ruis in de academie en het getweet daarbuiten, blijft Krisis trouw aan haar eigen stemgeluid. ‘If you have to ask what jazz is, you’ll never know’, zei Louis Armstrong. Geldt dat niet ook voor de muziek van de filosofie? Krisis grijpt haar jubileum aan om deze vraag te doordenken, en stil te staan bij de betekenis die geluid kan hebben voor de denker, en omgekeerd, wat het denken waard is voor de klanken die het voortbrengt. Acht sprekers zetten de toon, en laten hun gedachten gaan over de techniek van het geluid, de melodie van het denken, het ritme van het verhaal, of gewoon hun favoriete plaat. Daarna mag er gedanst worden.’

Met onder anderen: Ruth Benschop, René Boomkens, René ten Bos, Petran Kockelkoren, Albert van der Schoot, Melanie Schiller en Sake van der Wall.

Datum: vrijdag 1 oktober 2010
Locatie: Schijnheilig, Passeerdersgracht 23bg, Amsterdam
Deuren open: 19.30 uur
Aanvang: 20.00 uur
Vrij entree
Meer informatie: www.krisis.euwww.facebook.com/krisis.eu