Statement Schijnheilig over ontruiming: Iedereen Schijnheilig

Reactie op uitlatingen Van der Laan in de Commissie Algemene Zaken

Eberhard van der Laan wil aanstaande dinsdag een einde maken aan Schijnheilig. Het pand wordt dinsdagochtend vroeg ontruimd en Amsterdam krijgt er volgens van der Laan een antikraak-atelier voor in de plaats. Van de 450 m2 die nu regelmatig voor publieke doeleinden gebruikt wordt, is slechts 10% geschikt voor atelierruimte. De rest zal leeg blijven staan. Heel fijn voor die 1 of 2 kunstenaars die een goedkope werkplaats erbij hebben; heel naar voor die gigantische groep mensen die nu baat heeft bij Schijnheilig als toegankelijk cultureel centrum.

Anti-kraak is anti-huur
Wanneer komt men eens een keer tot het inzicht dat anti-kraak niet als zinnig ‘gebruik’ beschouwd moet worden. Bij anti-kraak wordt een klein gedeelte van het pand symbolisch in gebruik genomen tegen dubieuze voorwaarden. Zo wordt behoorlijk gebruik ontweken. Eigenaren kunnen binnenlopen, belabberde opzegtermijnen, etc. Het zou veel beter zijn om over anti-huur te spreken, anti-huur is geen oplossing voor leegstand. Anti-huur op de Passeerdersgracht 23-25 is op geen enkele manier te legitimeren, gezien de geschiedenis van jarenlange leegstand in het grootste gedeelte van beide gebouwen. De Zwerfkei heeft geen goede reputatie op de Passeerdersgracht. De Zwerfkei heeft verscheidene anti-huurders verboden om met ons te praten. En wij maar denken dat in deze tijden de vrijheid om te spreken het hoogste goed was. Het onderhoud dat de Zwerfkei pleegt is beroerd en wij hebben al meerdere keren reparaties uitgevoerd bij de anti-huurders omdat de Zwerfkei dat niet doet.

Valse beschuldigingen van lokaalvredebreuk en voordringen
Van der Laan beweert dat wij met onze kraak lokaalvredebreuk gepleegd hebben. Dat betwisten wij. De Officier van Justitie heeft nooit zijn verdenking van lokaalvredebreuk hard gemaakt in een rechtszaak, terwijl wij hem daartoe hadden uitgedaagd. Hij ging dit kort geding uit te weg door opeens niet meer te willen ontruimen en zo het kort geding een dag voor de zitting te blokkeren. Onze conclusie is dat onze zaak zo sterk was dat onze kraak onder de oude wetgeving rechtmatig was, net zoals de OvJ kort na de kraak had geconstateerd. (Voor meer informatie: lees Ontruiming van de Baan, 20 mei 2010).

En wie gevoelig is voor Van der Laans flauwe argument dat wij ‘voordringen’ moet vooral de foto in de bijlage maar eens bekijken. De Rijksgebouwendienst en de Zwerfkei hebben wel wat uit te leggen over deze ruimte die jaren heeft leeg gestaan. Als we al ergens van beticht kunnen worden, dan is dat het onbezonnen investeren in een verwaarloosd pand met een geweldig resultaat. Naast opknapwerkzaamheden programmeerden we meerdere dagen in de week exposities, bands, poëzie, films, etc. etc. en groeiden we uit tot een podium dat er toe doet in Amsterdam. We werkten samen met grote instituten als de Rietveld, de Balie, KLIK! animatiefilmfestival en het Balkan Buro maar vooral ook met de beginnende kunstenaars en initiatieven voor wie er ergens anders geen plek is, zoals Queeristan en No Borders. Dat alles wil de driehoek (Officier van Justitie, de burgemeester en de hoofdcommissaris van de politie) nu kapot maken ten behoeve van een ateliergebruiker die er nog jaren gaat zitten op een flutcontract bij de Zwerfkei.

De eigenaar heeft geen plan, Schijnheilig heeft wel een plan
En dit alles terwijl er nog een hoger beroep loopt dat over twee weken dient, terwijl we samen met Urban Resort in gesprek zijn over aankoop of huur van het pand, terwijl het Stadsdeel een motie heeft aangegeven ons te willen behouden en een meerderheid van politieke partijen in de gemeenteraad ons steunen. Maar voornamelijk, los van al deze legalisatie-argumenten, terwijl er op dit moment geen, echt geen enkel structureel plan is met het pand. En daarvoor wordt in Amsterdam nu de ME ingeschakeld.

Oproep aan de driehoek
Beste Burgemeester: U bent een leegstandsburgemeester en maakt zo onze stad kapot. U moet afwegen wat goed is voor de stad, niet voor uw reputatie als de lokale Wilders aan de Amstel.
Beste Officier van Justitie: Eerder schortte u onze ontruiming op vanwege een gebrek aan “maatschappelijk belang”. Wat is bij deze ontruiming het “maatschappelijk belang”?
Beste Landsadvocaat: eerder beweerde u ter zitting over ontruimingen dat “de soep niet zo heet wordt gegeten als hij wordt opgediend”.
Beste Landsadvocaat, Burgemeester, Officier van Justitie: uw soep is verbrand en wij worden er ziek van.

Wij roepen iedereen op om met ons te protesteren:

1. Stuur een protestbrief naar Van der Laan. (Een voorbeeldbrief staat hier)
2. Onderteken de petitie
3. Demonstreer mee in Den Haag deze zaterdag om 14:00 tegen het Kraakverbod (Let op demo vervroegd!)
4. Volg het laatste nieuws via schijnheilig.org & http://twitter.com/schijnheilig
5. Kom ons steunen bij onze massale zit-in actie op dinsdagochtend voor de deur van de galerie.

Zo troffen wij de door ons gekraakte ruimtes in januari aan, nadat ze jaren leeg hadden gestaan:

Kijk hier voor foto’s van hoe het er nu uitziet