10/06/11 20:00 | Schijnheilig verhuist naar de dam! Flexwoonwerken en WeerZin-audities

SCHIJNHEILIG steunt de demonstranten op de Dam en zal daarom op aanstaande vrijdag 10 juni vanaf 20:00 haar podium naar de Dam verplaatsen.We zullen ingaan op het gebrek aan vrije ruimte in de stad en de schrijnende leegstand. De situatie van woning en ruimte zoekende mensen wordt steeds precairder. De cultuurbezuinigingen, die deze dag aangekondigd zullen worden door Halbe Zijlstra, maken dit alleen maar erger. Schijnheilig probeert het van onderop te doen, en dat wordt gecriminaliseerd, terwijl van bovenop er keihard wordt bezuinigd.

Hoe flexibel moet je nog kunnen zijn om om te gaan met deze reactionaire wind? We zullen er een PERFORMANCE doen over ‘FLEXWOONWERKEN’. Tegenwoordig doen veel mensen aan flexwonen. Flexwonen is het tijdelijk bewonen van panden om leegstand te voorkomen omdat de eigenaar niets weet, wil, of kan met zijn pand. Daar bestaan zogeheten bruikleen- of oppascontracten voor. Doordat de gebruiker het pand beheert met woonruimte als vergoeding, maar tegelijkertijd meteen moet vertrekken als de eigenaar dat wenst, is het dus ook een soort flexwerk: vandaar ‘flexwoonwerken’. Schijnheilig wil tijdens deze performance dit fenomeen wat beter bestuderen, samen met haar publiek. Wat zijn de voordelen, en voor wie? Maar bovenal: wat willen de hedendaagse flexwoonwerkers? Na afloop vinden er AUDITIES plaats voor ons maandelijkse poëzie, muziek- en performance-programma DE WEERZIN. Ook dat wordt een happening met een knipoog. Dus kom langs om te zien of op te treden.

Wat gebeurt er op de Dam? Sinds 15 mei, de dag waarop in Spanje en enige dagen later ook in Griekenland en Engeland jongeren de centrale pleinen van de grote steden overnamen, komen er ook in Amsterdam dagelijks mensen naar de Dam. Ze houden daar volksvergaderingen en demonstreren tegen de wijze waarop er momenteel overal in Europa met de schulden voortkomend uit de crisis wordt omgegaan. In Nederland leidt dat tot ENORME BEZUINIGINGEN OP ZORG, TRANSPORT, CULTUUR EN HOGER ONDERWIJS. Hun boodschap is simpel: laat de bankiers hun eigen schulden betalen. Ze roepen om niets minder dan revolutie, op een neergang van het dominante kapitalisme, weren politieke vlaggen uit hun bijeenkomsten, keren zich tegen de parlementaire ‘representerende’ democratie en eisen een terugkeer naar EEN POLITIEK DIE ZICH BEROEPT OP GELIJKHEID. De naam: ECHTE DEMOCRATIE. EN WEL NU.

Iedereen wordt van harte uitgenodigd om aldaar de demonstratie te ondersteunen in woord, beeld en geluid. Kom ook; DICHT, ZING EN DANS ER OP LOS EN EIS DE DAM OP.