! NEWS FLASH For Those Arrested on July 5th !

BELANGRIJK: Mogelijkheid hoger beroep vreemdelingen detentie

IMPORTANT: Possibility high appeal foreign detention.

[scroll down for English]

Na aanleiding van de arrestaties omtrent de ontruiming van Schijnheilig op 5 juli 2011, is er door advocaten Corrien Ullersma en Edward van Kempen op 18 juli 2011 een beroep gevoerd tegen de beslissing om de anonieme arrestanten in vreemdelingen bewaring te stellen. De uitspraak van de 6 mensen die nog NN vastzaten is afgelopen maandag bekent gemaakt: alle zaken verloren.

 
De uitspraak van de overige beroepen komt aanstaande maandag. De advocaten willen nu al graag inventariseren, mocht de uitspraak negatief zijn, wie er van deze mensen in hoger beroep wil tegen deze uitspraak. Wil je in hoger beroep, stuur dan een mailtje naar info@arrestantengroep.org. (Voor zaterdag 30 juli, aanstaande zaterdag dus)

 
In deze mail moet staan:
je NN-nr en dat je bereid bent dit hoger beroep op je naam wilt voeren. Helaas kunnen in Nederland hoger beroepen niet anoniem gevoerd worden.
je BSN (Burger service nummer). Als je geen BSN nummer hebt (dit krijg je als je in de Gemeentelijke Basis Administratie ingeschreven staat) vermeld dit dan ook. Dan gaan de advocaten proberen een toevoeging te krijgen dmv je V-nr (vreemdelingen nummer) en een ondertekende verklaring. Als je wel een BSN nummer hebt moet je deze opgeven anders accepteert de Raad voor Rechtsbijstand de toevoeging niet.
je naam
je adres

 
Deze informatie is nodig zodat de advocaten voor hoger beroep procedure toevoegingen kunnen aanvragen bij de Raad voor Rechtsbijstand. In verband met de kostendekkingen kunnen deze beroepen enkel gevoerd worden als deze gegevens aan de Raad worden verstrekt. Deze gegevens gaan alleen naar de Raad en zullen nooit bij de IND oid komen.

 
Wil je deze informatie niet via de mail versturen, bel dan naar de arrestanten telefoon: 06 42 41 34 96 om een afspraak te maken om deze gegevens bij ons langs te brengen voor zaterdag 30 juli.

 
UPDATE: Zojuist heeft een van de jongens in Zaandam zijn paspoort laten brengen en is vrijgelaten. Dit betekent dat er nog 3 jongens in Zaandam anoniem in vreemdelingen bewaring zitten.

 
Dus nogmaals; heel veel post kan naar:
NN1153 | NN1535 | NN1050
Postbus 180
1500 ED Zaandam

 
(Note: deze mensen zijn NN, wees voorzichtig met persoonlijke informatie over jezelf en over hen. Voor informatie over schrijven aan gevangenen kijk op: http://abcamsterdam.wordpress.com/gevangenen-schrijven/ ) Voor een overzicht van de gaande acties en solidariteitsdemo’s kijk op: http://5thofjulysoli.noblogs.org/

 
» » » » » » » » » » » » » » » » » »

 
On Monday the 18th of July lawyers Corrien Ullersma and Edward van Kempen went to court to appeal against the decision to put the anonymous arrestees of the 5th of Juli 2011 in foreign detention. The verdict of the 6 people who were still held at detention facilities was last Monday: all 6 cases lost.

 
The verdict of the rest of the appeals will be given on coming Monday (1st of August). The lawyers are would like to know now already, in case the appeals will be lost as well, who want to go in high appeal against the verdict. So if you are interested in this, send and email to info@arrestantengroep.org (before Saturday July 30)

 
We need you to give is in that email the following information:
Your NN-number, and that you are willing to do this high appeal on your name. Unfortunately it is not possible in Holland to go in High Appeal anonymous.
Your BSN (Burger service number). If you don’t have a BSN-number (you get this if you are registered in Holland) please let us know too. The lawyers will try for those who don’t have the BSN nr to get a toevoeging at Raad voor Rechtsbijstand. If you do have a BSN nr you have to give it, otherwise the Raad will not accept the toevoeging.
Your name
Your address

 
All this information is needed so the lawyers can ask for toevoegingen at the Raad voor Rechtsbijstand. Because of the high costs for the high appeal, this can only be done if the Raad gets all this info. This information will only go to the Raad and will never end up at the IND or something like that. If you don’t want to send all this personal information in an email, please call the arrestantengroep at 06 42 41 34 96 so we can make an appointment and you can bring the info to us. (note: everything needs to be at us before Saturday 30th of July!)

 
UPDATE: Today one of the arrestees in Zaandam has shown his passport and he has been released.
This means that currently there are still 3 guys anonymous in foreign detention in Zaandam.

 
So, again a reminder; loads of cards and letters can still be send to:
NN1153 | NN1535 | NN1050
Postbus 180
1500 ED Zaandam

 
(Note: these people decided to remain anonymous, be careful if you write them, don’t give away personal information about yourself or about them. More info about writing to prisoners can be found here: http://abcamsterdam.wordpress.com/gevangenen-schrijven/ )
The website for all solidarity actions is: http://5thofjulysoli.noblogs.org/