Politie past vreemdelingendetentie toe op anonieme arrestanten Schijnheilig

Amsterdam, 7 juli 2011

 

Op woensdag 6 juli is aan zo’n 50 mensen die vastzitten sinds de ontruiming van Cultureel Centrum Schijnheilig meegedeeld dat ze in vreemdelingendetentie zullen worden geplaatst, omdat ze weigeren hun identiteit prijs te geven. Het is onacceptabel en een rechtstaat volstrekt onwaardig dat de politie op deze wijze misbruik maakt van een maas in de wet om arrestanten te treiteren in de hoop ze te breken, een tactiek waar sinds enige jaren vaker gebruik van wordt gemaakt.

 

De demonstratie bij Schijnheilig verliep volkomen vreedzaam en zelfs feestelijk totdat de ME koos voor een harde confrontatie. Nederland, en Amsterdam in het bijzonder, claimt het recht op demonstratie hoog in het vaandel te dragen. Toch zijn 143 mensen gearresteerd omdat ze demonstreerden. De politie heeft de demonstranten ook na de arrestatie buitengewoon slecht behandeld. Mensen werden urenlang vastgehouden zonder dat ze de medische hulp ontvingen die ze dringend nodig hadden, vaak omdat die politie ze zelf nogal hardhandig had toegetakeld. Ook kregen ze na herhaalde verzoeken geen voedsel noch toegang tot het toilet. De juridische behandeling van de demonstranten verloopt volstrekt willekeurig, waarbij vaak van geen enkele aanklacht of verdenking sprake is.

 

Demonstranten druipen af na charge ME | Foto: Hans Foto

 

En nu wordt het internationaal bekritiseerde vreemdelingenbeleid gebruikt om de druk op de demonstranten op te voeren. De demonstranten hebben het recht om niet mee te werken aan hun eigen vervolging en willen anoniem blijven. Dat dit toch al onmenselijke vreemdelingenbeleid nu ook nog op slinkse wijze misbruikt wordt om activisten, van wie de herkomst (terzijde) in veel gevallen trouwens helemaal niet onduidelijk is, onder druk te zetten is even pervers als absurd. In de afweging om ze in vreemdelingendetentie te plaatsen is daarnaast geen enkel onderscheid gemaakt tussen de verschillende verdenkingen die op mensen is gelegd.

 

Sinds de identificatieplicht ben je in Nederland verplicht om je te allen tijde te kunnen legitimeren. Wie dat weigert kan een boete opgelegd krijgen of als iemand niet van een misdrijf verdacht wordt, ten hoogste twaalf uur worden vastgehouden terwijl de politie de identiteit alsnog probeert te achterhalen. Na die twaalf uur moeten arrestanten hoe dan ook worden vrijgelaten, al dan niet met een proces verbaal aan de broek. Wanneer er daadwerkelijk sprake is van een verdenking van een misdrijf, word je in verzekering gesteld en kun je nog 3 dagen en 15 uur vastgehouden worden, waarna je moet worden voorgeleid voor de rechter-commissaris. In principe kan de rechter-commissaris dan een afweging maken of de verdachte vast moet blijven zitten tot de rechtszaak. Bij het speciaal daartoe ontworpen vreemdelingenrecht gelden deze beperkingen niet. Het beleid is erop gericht mensen ongelimiteerd vast te kunnen houden ongeacht hun daden, en dit beleid wordt ingezet om, net zoals het bij ‘vreemdelingen’ gebeurt, een menselijke behandeling te onthouden.

 

De demonstranten worden aangevallen en ingesloten op de Prinsengracht. | Foto: Hans Foto

 

Uit solidariteit met de arrestanten en uit woede over dit schandalige machtsmisbruik van de politie demonstreerden een groot aantal mensen zowel dinsdag als woensdag bij het hoofdbureau aan de Marnixstraat en het detentiecentrum in Zuid-Oost, waar de meeste van de arrestanten zich momenteel bevinden. De demonstranten eisen de onmiddellijke vrijlating van alle demonstranten uit vreemdelingendetentie. Niet alleen is geen mens illegaal, ook heeft ieder mens recht om te demonstreren. Als de Nederlandse staat deze rechten niet langer kan waarborgen, hebben allen die wonen en leven in dit land de plicht om in opstand te komen en dient het geweldsmonopolie van de politie met onmiddellijke ingang te worden ingetrokken. Ze kunnen de verantwoordelijkheid niet dragen, zo blijkt maar weer.

 

Foto’s: Hans Foto


UPDATE: Voor meer informatie over het gebruik van vreemdelingendetentie verwijzen we graag naar een aanvulling op ons bericht op Indymedia