Arrestanten Passeerdersgracht: teken geen schikkingsvoorstellen!

Het Openbaar Minster stuurt mensen die zijn opgepakt bij de ontruiming van Schijnheilig, op 5 juli 2011 brieven met daarin een schikkingsvoorstel. Teken dit voorstel niet want het is een vorm van bekentenis met (mogelijke) juridische consequenties. Lees het bericht op Indymedia. Als we meer informatie hebben, laten wij het weten. We zijn ook te mailen op info ape(staart) schijnheilig.org

https://www.indymedia.nl/node/8790