12/10/13 | DE WEERZIN ◊ OFFER

 
 

OFFER/sacrifice

zaterdag 12 oktober

 
 
English below!
 

In Weerwil van iedere vorm van orthodoxie, offreren wij deze maand De Weekeind-Weerzin, met als thema OFFER. Het is immers de tijd van het jaar om te danken voor de oogst die binnen is, om het vee dat de winter niet doorkomt te slachten, tijd voor het offer. Althans: zijn we nog bereid om een prijs te betalen voor wat we nemen? Wij daagden kunstenaars & performers uit om met dit thema aan de haal te gaan. Interaktief? Absurd? Politiek? Poëtisch? Culinair? Kom maar op. Desnoods met Weerzin.

 

We verwachten LABland met de Kerk der Zonden, enkele opruiende & absurdistische poëten waaronder Arnoud Rigter, ontregeling door SjamandAdA, Sin Sin Collective of Oscar-Jan Hoogland zouden ook zomaar weer binnen kunnen vallen met een act, Sylvia Hlynsdottir speelt “missing pieces” und soweiter und soweiter.

 

Deur opent om 20u30. Schade is gratis, maar donaties dokken de huur. Locatie: de Vondelbunker, Vondelpark 8, let op het afstapje.

 
ENGLISH:

Against any form of orthodoxy, this month we offer a Weekend-Weerzin, under the theme of SACRIFICE (in dutch: offer). It’s the time of year to thank for the harvest we secured, to slaughter the livestock that wouldn’t survive winter, time to sacrifice. That is: are we still willing to pay a price for what we take? We challenge artists & performers to exploit the crap out of this theme. Interactive? Absurd? Political? Poetic? Culinary? Knock yourself out. Even with repulsion (meaning weerzin).

 

We expect LABland with their Church of Sins, Some subversive & absurdist poets like Arnoud Rigter, some derailing by SjamandAdA, Sin Sin Collective or Oscar-Jan Hoogland might just drop in for a show, Sylvia Hlynsdottir will play some missing pieces und soweiter und soweiter.

 

Door opens at 8.30 pm. Damage is free, though donations pay the rent. Location: de Vondelbunker, Vondelpark 8, mind your step as you descend.