01/02 | het Heidens Hol

Deze editie heeft als thema Imbolc. Bij de viering van Imbolc zijn er verbanden te trekken met het feest van carnaval. Bij beide feesten nemen de dwazen tijdelijk de macht over en regeren voor een bepaalde tijd met chaos en anarchie. Dit gegeven vormt ons uitgangspunt.
Op het programma staat o.a. een lezing over de Dwaas q Joker.

Start 18:30