PERSBERICHT: Amsterdams Hof zet demonstratierecht op de tocht

Hardhandige massa-arrestatie van 150 sympathisanten tijdens ontruiming Schijnheilig goedgekeurd door Amsterdams Hof. ‘Verzet’ maakt gehele demonstratie illegaal.

Het demonstratierecht lijkt een ernstige slag te zijn toegebracht: het Hof stelt dat manifestaties automatisch illegaal zijn wanneer de politie van mening is dat niet protest maar ‘verzet kennelijk het doel’ is. Het Hof heeft hieruit geconcludeerd dat de massa-arrestatie door de politie tijdens de ontruiming van het kraakpand Schijnheilig was toegestaan. Een cassatie is in navolging van de uitspraak ingesteld door de advocaat Willem Jebbink namens de vijf procederende sympathisanten die destijds waren opgepakt.

Schijnheilig: ‘We zijn verbijsterd dat het Amsterdamse hof de willekeur van de politie verkiest boven het demonstratierecht. Wij demonstreren niet om ‘verzet met kennelijk doel’ te plegen, maar om het geven van een duidelijk geluid; het geluid van vrije cultuur, van zelfbeschikking, van antikapitalisme; het geluid van een stad voor en door haar bewoners.’

Wij demonstreren tegen een stad dat is overgeleverd aan schimmige vastgoed-deals door, zoals Van der Laan beschreven ‘Egyptenaren op de Zeedijk’ en ‘puissant rijke Chinezen en Russen’ in de hele stad. We demonstreren tegen een stad dat het college van B&W wordt overgeleverd aan vigerende gentrificatie en exploitatie! We demonstreren tegen het omarmen van het massa-toerisme. We demonstreren tegen het laten stikken van vitale, autonome locaties als Villa Friekens, Bajesdorp of het ADM!

We demonstreren voor een stad vóór en dóór haar bewoners! Voor Recht op Stad!

Demonstreer mee op 1 oktober 19:00 op de Dam in Amsterdam. Als jij ook vindt dat de stad van jou is, voor ons is en voor iedereen is. Simpel gezegd: demonstreer voor RECHT OP STAD!